PROJEKTOWANIE

Projekty z zakresu hydrotechniki i melioracji

Zajmujemy się kompleksowym wykonywaniem projektów z zakresu budownictwa hydrotechnicznego oraz melioracji począwszy od:
- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Raportów oddziaływania na środowisko;
- Operatów wodnoprawnych;
- Zgłoszeń wodnoprawnych;
- Projektów budowlanych i wykonawczych;
- Kosztorysów;
- Inwentaryzacji obiektów;
- Wykonywaniu okresowych kontroli stanu technicznego budowli (wraz z przeglądami podwodnymi).