WYKONAWSTWO

Hydrotechnika

Zajmujemy się kompleksowym wykonawstwem robót remontowych i inwestycyjnych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, a w szczególności budowę i remonty:
- Śluz, jazów, zapór ziemnych, ponurów i poszurów;
- Ostróg, umocnień brzegowych, upustów dennych, oczepów i murów oporowych;
- Elektrowni wodnych.

prace podwodne

Wykonujemy wszelkie prace podwodne związane z budownictwem wodnym i nie tylko.
Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym by sprostać każdemu zadaniu.

mycie wysokociśnieniowe

Dysponujemy myjką wysokociśnieniową Falch o maksymalnym ciśnieniu roboczym 2500 bar, którą wykorzystujemy do oczyszczania powierzchni betonowych i stalowych przed renowacją.