O FIRMIE

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Hydro-Kor Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1992r. i od początku swojej działalności zajmuje się kompleksowym wykonawstwem robót remontowych i inwestycyjnych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, a w szczególności budowę i remonty:

     – Śluz, jazów, zapór ziemnych, ponurów i poszurów,

     –  Ostróg, umocnień brzegowych, upustów dennych, oczepów i murów oporowych,

     –  Elektrowni wodnych.

Zajmujemy się również wszelkimi pracami podwodnymi oraz projektowaniem z zakresu hydrotechniki i melioracji.

Posiadamy aktualne certyfikaty z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwa i higieny
pracy zgodne z normami:

     – PN-EN ISO 9001:2009

     – PN-N-18001:2004

Zaufali nam